Jaktnyheter

Forskare i frontalangrepp mot norsk vargpolitik

Den norska vargpolitiken får skarp kritik av norsk vargforskare. Foto: Gettyimages, montage

Vargforskaren Petter Wabakken går till hård attack mot den norska vargpolitiken. I en debattartikel ger Wabakken bland annat bilden av att vargar är skygga djur som aktivt försöker hålla sig undan människor.

I Sverige vill forskarna inte kommentera politiska avgöranden när det gäller vargförvaltningen. Annat är det i Norge.

Norske vargforskaren Petter Wabakken, en av huvudpersonerna bakom vargforskningsprojektet Skandulv, går till hårt angrepp mot norsk vargförvaltning – på värnarföreningen NOAH:s webbsajt.

Norska NOAH överklagar konsekvent beslut om vargjakt.

”Artdatabanken i Norge har klassat den norska delpopulationen av vargar som ”kritiskt hotad”. Kritiskt hotad är den högsta och allvarligaste graden av hot, där nästa kategori är regionalt utdöd. Vargen är den enda av de stora landlevande däggdjursarterna i Norge som har fått denna klassificering av Artdatabanken”, skriver Wabakken i sin debattartikel.

”Försöker undvika kontakt”

Wabakken pekar på att de norska politikerna beslutat att vargrevir med valpar endast får finnas inom den så kallade ulvesonen, ett område som utgör cirka fem procent av Norges yta.

Han vill framhålla att vargen som ett mycket socialt rovdjur som föredrar att leva i flockar eller par.

”Flockar och par lever stationärt inom sina egna avgränsade revir, där de blir väl förtrogna med lokala förhållanden och en betydande mängd forskning har dokumenterat att vargar aktivt försöker undvika kontakt med människor”, skriver Wabakken.

Petter Wabakken framhåller att vargförvaltningens tjänstemän och forskare kontinuerlig bevakar vargbeståndet. Det leder till att vargarnas närvaro blir välkänd och därmed förutsägbar. Det lindrar konflikten mellan människa och varg, enligt Wabakken.

Han har också andra argument för varför vargarna i reviren i vargzonen inte ska jagas.

Vargrevir som skydd mot vargar

”Stabila revir i vargzonen kan sannolikt också delvis fungera som en barriär mot svenskfödda vargar som annars skulle vandra vidare västerut till viktiga fårbetesområden i Norge. Om vargarna delar reviret öppnas områdena upp för flytt och nyetablering”, skriver Petter Wabakken.

Han ser Sverige och andra europeiska länder som föredömen, eftersom biologer och inte politiker bestämmer vargpopulationernas storlek.

I Norge har politikerna beslutat att landet ska ha mellan fyra och sex revir med valpar. Det motsvarar 40 till 60 vargar. Petter Wabakken känner inte till något annat land där man satt en maxgräns för en art som kallas starkt hotad.

”När det gäller långsiktig livskraft, och jämfört med en större population, kommer en liten population att ha en större risk att dö ut. Tillfälligheter, misskötsel och olika dödsorsaker kommer att få större betydelse, inklusive okända försvinnanden och olagligt dödande”, skriver Petter Wabakken.

Illegal jakt

Han ser betydande problem med inaveln i vargstammen och varnar för att illegal jakt länge varit den absolut främsta dödsorsaken bland vargar i Skandikavien.

”I Norge har de senaste åren ett större antal vargflockar dödats än det antal som myndigheterna har gett tillstånd att skjuta. Detta illustrerar att olaglig dödande av varg fortfarande är en faktor som förvaltningsmyndigheter i långt större utsträckning bör ta hänsyn till vid skötseln av varg inom vargzonen”, skriver norske vargforskaren Petter Wabakken.