Forskare har svar kring ejdrars nedgång

Kalmar (JJ) Enligt Kjell Larsson professor vid Linnéuniversitetet påverkas ejdrarna i Östersjön mycket av blåmusslans sämre kondition. Mellan inventeringarna 1993 och 2009 minskade populationen från drygt en miljon till 500 000 fåglar.

Blåmusslan är en av nycklarna för att förstå ejderns nedgång i Östersjön, menar professor Kjell Larsson. Men samtidigt pekar han på flera viktiga ekologiska faktorer.

– Oron för ejdern har funnits ganska länge, men så fort vi biologer säger att det finns flera orsaker till minskningen får vi reaktionen att vi inte vet, säger han till Oskarshamns-Tidningen.

På tjugo år har beståndet i Östersjön halverats. Ejdrar äter stora mängder blåmusslor. Enligt Kjell Larsson består födan till 95 procent av musslan. Om blåmusslornas kondition påverkas negativt av planktontillgången blir ejdrarna tvungna att äta fler.

– Det klarar den inte, det blir helt enkelt för mycket skal att hantera i magen, säger Kjell Larsson. 
Ejderhonorna blir magra och klarar inte av häckningen då de ligger stilla i 25 dagar.

Störningar vid häckningsplatserna är en annan orsak. Rovdjurstryck både från havsörn längst ut i havsbandet och räv på de häckningsplatserna som ligger närmare fastlandet har stor effekt.

För att bromsa den negativa trenden menar att Kjell Larsson att man måste få fram bra häckningsöar som hålls rena från räv. Dessutom säger han till Oskarhamnstidningen att jakten på ejdrar borde koncentreras mer på handjuren.

AKTUELLT

Finsk seger på nordiska mästerskapen

Luleå (JJ) De finska stövarekipagen tog hem segern både individuellt och i lag när Nordiska Stövarmästerskapet arrangerades första helgen i december av Norrbottens läns stövarklubb.

Annonser