Forskare framhåller värdet med vildsvin

DALARNA/GÄVLEBORG(JJ).Forskaren Henrik Thurfjell pekar på att vildsvinen inte bara innebär problem utan också är en tillgång i vår natur. -Det är en jaktbart vilt, det ökar den biologiska mångfalden i naturen och det är ett värdefullt vilt på många marker, säger Henrik Thurfjell, doktorand vid Sveriges lantbruksuniverstitet, SLU, i Umeå, till SVT Gävledala.

Han beräknar att det fälls omkring 50 000 vildsvin varje år i landet. Men vildsvinen innebär också problem för bland annat lantbrukare. Och varje år orsakar de skador för stora ekonomiska belopp.

Men i flera områden menar Thurfell att vildsvinen är en större resurs än de skador de orsakar. Bland annat framhåller han möjligheten att sälja jakt på vildsvin.
I Dalarna finns det minst omkring 300 djur i dag och i Gävleborg omkring 100 djur.

Vid SLU i Umeå –  där Thurfell arbetar – pågår just nu forskning kring vildsvinen. 
Det här rapporterar SVT Gävledala.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser