Försäkringar

Vi försäkrar våra prenumeranter!

Som helårsprenumerant på Jaktjournalen får du bl a ta del av viktiga försäkringar:

Olycksfallsförsäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under jakt, jaktskytte, jaktstig, viltvårdsarbete samt under direkt resa till och från verksamhet.

Ansvarsförsäkringen omfattar skadeståndsskyldighet som uppkommer i samband med deltagande i all laglig jakt med för- och efterarbete, jaktskytte, jaktstig, inskjutning och övningsskjutning för jakt, viltvårdsarbete samt alla eftersök av skadat vilt, även vid uppdrag avseende trafikskadat vilt eller avlivning av oljeskadade fåglar. Försäkringen omfattar även skadeståndsskyldighet som uppkommer i samband med lagligt sportfiske samt fiskevård inom Norden.

Kontakt Länsförsäkringar vid olycksfall, ring Länsförsäkringar 08-588 42 412 Skada ansvar E-post: skadoransvar.sak@lansforsakringar.se

Ladda ner Jaktjournalens försäkringsbevis här

Du behöver ditt kundnummer. Detta kan du få fram på Mina Sidor eller kontakta kundservice på telefonnummer 08 128 326 60.


Övriga försäkringar som kan tecknas separat

Jakthundsförsäkring

Villkor och information om hundförsäkring

Försäkringen täcker:

 • Behandling och vård på grund av sjukdom eller olycksfall
 • Förlorad jakt-/avelsförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom
 • Försvunnen hund
 • Dödsfall på grund av olycksfall eller sjukdom
 • Du kan även teckna ett plustillägg och då höja dina försäkringsbelopp samt få ersättning för medicinkostnader, rehabiliteringskostnader och avlivningskostnader.

Läs mer

Pejl & GPS-utrustning

Försäkringen täcker:

 • Plötslig och oförutsedd skada på utrusningen
 • Förlust av utrusningen
 • Gäller i hela världen

Läs mer

Valpkullsförsäkring

Försäkringen täcker:

 • Behandling och vård på grund av sjukdom eller olycksfall
 • Försvunnen hund
 • Dödsfall

Läs mer

Dolda fel-försäkring

Gäller för försäkringstagare som försäkrar hel valpkull. Försäkringen täcker:

 • Behandling och vård av defekter på valp
 • Kostnaden för medicin
 • Livförsäkring

Läs mer

Kontakt Gefvert
Telefon: 08-440 54 40
Maila Gefvert