Förlängd skyddsjakt på varg i Sörmland

Sörmland (JJ) Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att förlänga skyddsjakten på varg inom det så kallade Sjundareviret och ska nu pågå fram till den 30 november.

Vargarna i Sjundareviret är skygga. Nu förlängs skyddsjakten.

Redan den 3 maj beslutade länsstyrelsen att skyddsjakt skulle införas. Men ännu har ingen varg fällts. Våren 2015 föddes en vargkull i Sjundareviret och under en längre tid har ett flertal vargattacker på fårbesättningar gjorts på bland annat Molstabergs gård. Så sent som den 20 augusti inträffade den senaste vargattacken på gården.

Länsstyrelsen vill förlänga skyddsjakten till den 30 november då man sett att förstärka stängsel inte ger någon garanti mot nya vargangrepp.

Skyddsjägarna får inte använda hund eller mörkersikten och det gör jakten mycket svår, men jaktledaren hoppas på en ändring. Vargarna rör sig i mörkret och med dagens villkor är skyddsjakten en nästan omöjlig uppgift.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser