Föreslår längre jakttid på hjortar

Motala (JJ) Länsstyrelsen i Östergötland har skrivit till regeringen med förslag om att hjortjakten ska förlängas och pågå ända till sista februari, precis som älgjakten.

Länsstyrelsen i Östergötland föreslår att jakttiden på spetshjort och kalv av kronhjort förlängs en månad till den 28 februari för att harmoniera med jakt­tiden för älg och minska skadorna på skog.

Under februari bör det enligt länsstyrelsen vara möjligt att inrikta jakten efter de individer som orsakar betesskador på skogen. Motsvarande sker på många håll efter älg där jakten under februari inriktas på de individer som orsakat betesskador i tallplanteringar.
Länsstyrelsen föreslår samtidigt att jakttiden på hind av kronhjort inte utökas eftersom fosterutvecklingen i februari är långt gången, skriver Motala Vadstena tidning.

AKTUELLT

Älgjakt med välgörenhetstema i Harrsjön

Harrsjön (JJ) Per Jonsson, Strömsund drabbades av cancer före jul 2017. Efter operation och behandling ville Per göra något för de som bor på patienthotellet och sysselsätter sig i dess hobbyverkstad Oasen i Umeå. Med hjälp av SCA styrdes en älgjakt upp med syfte att samla in pengar till Oasen. Det blev ett lyckat arrangemang.

Annonser