Föreslår höjd ersättning för vargdödade hundar

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket föreslår höjda ersättningar för hundar som skadas eller dödas av de stora rovdjuren. För exempelvis rovdjursavvisande stängsel föreslås dock en sänkning av det statliga stödet.

Den som får sin jakthund dödad av exempelvis varg föreslås få höjd ersättning.

Den som har en oförsäkrad hund och får den skadad av till exempel varg får ingen höjd ersättning enligt förslaget. Max 10 000 kronor blir kvar som ersättningsnivå för oförsäkrade hundar.

Den som har försäkrad hund föreslås få 5 000 kronor till självrisken och möjlighet att ansöka om ytterligare 8 000 kronor till kostnader som uppstått i samband med skadan.

– Det är andra kostnader som du kan styrka. Du kanske måste vara hemma från ditt arbete eller har betalat för resor i samband med veterinärvården, säger Malin Hollberg-Malm, jurist på Naturvårdsverket.

Det föreslås också bli höjd ersättning för hundar som dödas av något av de stora rovdjuren. Den nya maxersättningen blir 25 000 kronor, vilket är en höjning med 5 000 kronor.

Sänkta bidrag till lantbruket

Det föreslås också förändringar i bidrag till lantbrukare som får kostnader för att förebygga viltskador.

Ersättningen för exempelvis rovdjursavvisande stängsel sänks från max 100 procent av kostnaden till max 80 procent.

– Det hänger samman med att EU:s regler inte tillåter en högre stödnivå än 80 procent, säger Malin Hollberg-Malm

Förslaget är skickat på remiss och redan 4 juni går remisstiden ut.

– Vi vill att det här ska träda i kraft så fort som möjligt och hoppas kunna fatta beslut inom ett par veckor efter att remisserna kommit in, säger Malin Hollberg-Malm.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser