Föreslår fri jakt på varg

Stockholm (JJ) I en motion till riksdagen föreslår riksdagsman Sten Bergheden (m) fri jakt på varg i delar av landet.

Den första av sex tilldelade vargar i Gävleborgs län fälldes för ett par timmar sedan. Arkivfoto: Per Jonson.

I motionen anför Bergheden att djur anpassar sig efter människors beteende. I sin motion till riksdagen tar han Lettland som ett exempel där vargjakten är fri och det finns ändå gott om varg.

Vargen där är skygg och söker sig bort från befolkade områden. Bergheden menar att mycket tyder på att skillnaden mellan den lettiska vargens beteende och den svenska vargen helt eller delvis beror på att vargen ”lärt sig” att det är farligt att komma nära människor.

– Vi behöver införa åtgärder som minskar djurens tendens att ”socialisera sig”. För att minska vargtrycket och angreppen på tamboskap m m bör man överväga att på försök införa fri jakt på varg i delar av landet där vargen ökar och trycket på tamboskap är oacceptabelt höga, för att sedan kunna utvärdera detta, menar Sten Bergheden (m) i sin riksdagsmotion.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser