Förenklingar för säljägare

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket föreslår förenklingar för säljägare när det gäller provtagning på fällda sälar och att den totala ersättningsnivån höjs kraftigt. Det skriver de i ett pressmeddelande i dag..

Ersättningsnivån höjs och det blir enklare för säljägarna att ta prover på fällda djur. Arkivfoto: Per Jonson
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett kraven på provtagning av sälar som fällts i jakt. Proverna är ett viktigt underlag för miljöövervakning och sälförvaltning. Till exempel är det inför jakt, viktigt att få reda på hur uttaget ur populationerna ser ut.

Tillsammans med kunskap om sälarnas antal och utbredning är framförallt kunskap om de fällda sälarnas ålder, kön, näringsstatus och reproduktionsstatus viktig för att förvaltningen ska kunna agera adaptivt, det vill säga agera utifrån ny kunskap som kommer in till förvaltningen.

Jämfört med andra provtagningskrav vid jakt är provtagningen vid säljakt omfattande. Kraven har uppfattas som betungande av säljägare, enligt den enkätundersökning som genomförts i samband med regeringsuppdraget.

– Naturvårdsverket föreslår ett antal förenklingar i provtagningen. En mindre del av sälproverna förblir obligatoriska. Övriga prover blir frivilligt att sända in. Vi föreslår också förändringar i ersättningsnivåerna. För de obligatoriska proverna sänks nivån något men ersättningsnivån höjs för de som skickar in ytterligare prover frivilligt, berättar Per Risberghandläggare på Naturvårdsverket.

Fakta: Förslag till förändringar i provtagningen

Frågan om provtagningen vid säljakt innebär i huvudsak en avvägning mellan samhällets intresse av att å ena sidan få in prover för den nationella och internationella miljöövervakningen och sälförvaltningen och å andra sidan den enskilde säljägarens intresse av att inte tvingas till provtagning som upplevs som betungande.

Naturvårdsverket föreslår att provtagningen under en tvåårig försöksperiod förändras på följande sätt:

• Jämfört med dagens provtagning fortsätter en mindre del att vara obligatorisk.
• Resterande prover blir frivilliga att sända in.
• Ersättningen för de obligatoriska proverna sänks något.
• Den totala ersättningen för de jägare som skickar in såväl de obligatoriska som de frivilliga proverna höjs relativt kraftigt.
• Yrkesfiskare ges möjlighet att skicka in hel säl till motsvarande ersättning som för de frivilliga och obligatoriska proverna.
• En tydlig möjlighet för säljägaren att få återkoppling på resultaten från inskickade prover införs.

detta rapporterar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Vad är det för skogsfågel egentligen?

Norrbotten (JJ) Kusinerna Jonte Salomonsson och Joel Salomonsson från Gråträsk och Piteå i Norrbotten är ivriga skogsfågeljägare. I går fällde dock en skogsfågel de aldrig tidigare stött på. Inte ens fågelforskaren Martin Green kan med säkerhet säga vad det rör sig om.

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser