Föreningen Sveriges Jägare får nobben av jägarförbunden

Föreningen Sveriges Jägare gjorde under november en formell skrivelse till regeringen. I skrivelsen kräver de att Sveriges rovdjurspolitik skall ta större hänsyn till EU:s Art- och habitatdirektiv och att regeringen snarast inrättar en viltförvaltningsmyndighet för att handlägga förvaltningen av allt vilt, också stora rovdjur. Åtta andra brukarorganisationer bjöds in för att skriva under skrivelsen. Thomas … Fortsätt läsa Föreningen Sveriges Jägare får nobben av jägarförbunden