Fördubblad avgift föreslås för teoriprov i jägarexamen

Naturvårdsverket jobbar med att digitalisera teoriprovet i jägarexamen. Ambitionen är att minska risken för fusk, men det kommer att betyda fördubblad avgift för de som tar jägarexamen.

Avgiften för teoriprovet i jägarexamen föreslås höjas från 250 till 500 kronor. Foto: Gettyimages, montage

Den som ska avlägga provet kommer inte längre att få det i pappersform utan ska logga in i det digitala systemet.

Idag kostar det 250 kronor att avlägga det teoretiska provet. Naturvårdsverket har samarbetat med jägarorganisationerna och föreslår nu att avgiften höjs till 500 kronor.

Av provavgiften går 80 kronor till provbanan och förslaget är att det blir så även när de digitala proven införs.

De extra pengar som kommer in till Naturvårdsverket ska användas för att bygga upp det nya digitala teoriprovet.

Brukar inte digitalisering innebära att det blir billigare? Hur kan det istället bli dyrare?
– Det här ska vara självfinansierande och därför höjs avgiften under en treårsperiod när investeringen görs och systemet byggs upp. Sedan när det är ”på rull” kommer vi att kunna justera avgiften igen och anpassa till ”driftläge”, svarar Hanna Dittrich-Söderman, handläggare på Naturvårdsverket.

Vill minska risken för fusk

I kalkylen har Naturvårdsverket räknat med att 13 000 personer årligen skriver provet inklusive omprover. Då blir den årliga intäkten för Naturvårdsverket lite drygt 5,4 miljoner kronor.

Ambitionen med digitaliseringen är att göra provet bättre och säkrare.

– Vi vill minska riskerna för att man kan kopiera pappersprov och fuska. Allt syftar till att få en god kvalité på de jägare som avlägger jägarexamen, säger Hanna Hanna Dittrich-Söderman.

Kan du lova att ni sänker avgiften när det digitala systemet är färdigbyggt?
– Jag lovar att vi inte har någon önskan om att samla pengar på hög. Det här ska vara ett självfinansierande system och vi kommer hela tiden att hålla ögonen på avgiften, svarar Hanna Dittrich-Söderman.

Tidigast i slutet av 2020 kan det nya digitala provet vara igång. Just nu är Naturvårdsverkets förslag ute på remiss.

Läs förslaget och konsekvensanalysen här.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Skjutbiograf byggs i Örebro

Nu ska en kombinerad skjutbiograf och jaktbutik byggas i Örebro. Det är Lanna Lodge, strax utanför staden som expanderar sina verksamheter. Första spadtaget tas nästa vecka.
ANNONS ▼