Jaktnyheter

Förbud mot utfodring och saltstenar ska stoppa CWD

Stopp för saltstenar och utfodring i Norge - för att stoppa fruktade smitta CWD. Foto: Gettyimages
Norge (JJ) Det norska myndigheterna tar nu kraftstag för att stoppa den fruktade sjukdomen CWD. Det är förbjudet att utfodra vilt utan tillstånd – och saltstenar stoppas.
Det är myndigheten Mattillsynet som skriver på sin hemsida och meddelar jägare och markägare om vilka regler som gäller. Den som vill utfodra vilda djur måste söka dispens, som bara kommer att meddelas i undantagsfall. Uppsättning av saltslickstenar för hjortdjur stoppas helt. Svenska Jordbruksverket skriver om CWD: ”Sedan april 2016 har norska myndigheter upptäckt avmagringssjuka, CWD (Chronic wasting disease) på både vildren och älg och nu även på kronhjort. Nu när smittan har konstaterats i Norge och hjortdjuren ibland rör sig över gränserna kan det inte uteslutas att smittan också finns i Sverige.