Förbud mot utfodring av vilt!

Stockholm (JJ) Regeringen vill ha bättre kontroll över utfodring av vilda djur. Nästa vecka presenteras en proposition med ändringar i jaktlagen som innebär att utfodring ska kunna förbjudas eller kontrolleras hårdare.

I förslaget finns också krav på att domstol som prövar överklagningar av jakt på björn, varg, järv, lo eller kungsörn ska handläggas skyndsamt. I dag kan dessa processer dra ut så långt att jaktsäsongen hinner ta slut.

Utfodring av vilt, som vildsvin och hjort blir allt vanligare och förekommer året runt. Enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kan detta bidra till att viltpopulationen växer och även till skador på närliggande jordbruk samt fler trafikolyckor.

Syftet med lagändringen är att bättre reglera omfattningen av dessa skador. Länsstyrelserna får tillsynsansvar och lagändringen träder i kraft 1 december.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser