Jaktnyheter

Förbud mot säljakt i nationalparker kan tas bort

Naturvårdsverkets tjänstemän diskuterar ett förslag om att ta bort det generella förbudet mot säljakt i nationalparkerna, bland annat i Kosterhavets nationalpark i Bohuslän. Foto: Gettyimages
Det generella förbudet mot säljakt i nationalparker kan vara på väg bort. Det skulle kunna betyda jakt i exempelvis Kosterhavets Nationalpark, där forskare varnar för att rödlistade fiskarter inte kan återhämta sig på grund av sälstammen.
Det är Strömstads Tidning/Norra Bohuslän som i sin pappersupplaga rapporterar att Naturvårdsverkets personal diskuterar ett förslag om att ta bort det generella förbudet mot säljakt i nationalparker. – Vi har som målsättning att gå igenom alla nationalparksföreskrifter som berörs och se om jakt efter säl samspelar med syftena för nationalparkerna, säger Nils Mårtensson, handläggare vid viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, till tidningen. Anders Tysklind, chef för Kosterhavets nationalpark, gillar inte idén utan vill att sälarna ska få vara i fred. Han framhåller att många människor vill åka till nationalparken och titta på sälarna.

”Absurd situation”

Sälforskaren Sven-Gunnar Lunneryd, som också är ordförande i Kosterhavets jaktvårdsförening, är av motsatt uppfattning. – Det är en absurd situation i dag. Det finns nästan inga fiskar kvar i nationalparken. Det är förbud mot säljakt trots att sälen är en viktig faktor till att rödlistade fiskar inte kan återhämta sig, säger Sven-Gunnar Lunneryd till Strömstads Tidning/Norra Bohuslän. Lunneryd pekar på att målet från början var minst 1.250 sälar i Kosterhavets nationalpark. Idag ligger beståndet på mellan 2.000 och 3.000 sälar.