Förbättrad järvinventering med DNA-analyser

Stockholm (JJ) Förra året registrerades enligt Naturvårdsverket sammanlagt 657 järvar i Norge och Sverige med hjälp av analys av insamlade DNA-prover. I Sverige var det första gången som inventering genomfördes i hela landet.

– Genetiska analyser har blivit ett viktigt verktyg i rovdjursövervakningen i Skandinavien. Analyserna ger information om populationsstorlek, sammansättning och utbyte mellan delpopulationer. I Sverige pågår sedan 2017 ett pilotförsök i Norrbotten för att utvärdera om insamling av DNA på järv kan vara en alternativ metod för populationsberäkning av järvpopulationen. Försöket pågår även under 2018 och utvärderingen beräknas vara klar 2019, säger Maria Hörnell-Willebrand, chef på Viltanalysenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

I en ny rapport presenterar Rovdata resultaten från DNA-övervakningen i Sverige, Norge och Finland de sista två åren. I Sverige registrerades i fjol 382 järvindivider varav 34 också påvisades på norsk sida av gränsen. De 657 järvarna som identifierades i Skandinavien 2017 baseras på 2292 fungerande prover där varje järv i snitt hittades 3,5 gånger.

Antalet individer identifierade från DNA är ett minimiantal för populationsstorleken, eller snarare hur många järvar som hittats i de respektive länderna. Det är ännu inte klart hur stor andel av den faktiska populationen som dessa minimiantal järvar representerar.

Nya modeller för populationsberäkning baserat på DNA håller på att utvecklas för den skandinaviska järvpopulationen och beräknas bli klara under nästa år. Järvar rör sig över stora områden där samma individ kan återfinnas i olika län eller länder.

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser