Jaktnyheter

För liten, tycker Jägarsverige om kvoten i vargjakten

Vinterns vargjakt kommer inte att innebära en minskning av vargstammen. Det höjs kritik emot från Jägarsverige. Foto: Gettyimages

Jägarsverige gör tummen ned för tilldelningen i kommande vinters vargjakt. Alldeles för liten, är den gemensamma uppfattningen bland jägarföreträdare Jaktjournalen talat med.

"}}

Jaktjournalen har frågat en rad personer vad de anser om tilldelningen i den kommande licensjakten på varg.

Thomas Ekberg, Föreningen Sveriges Jägare:
– Givetvis är det här bättre, men det är fortfarande ett skämt. Vi måste komma ned i 270 vargar i ett första steg, men vi närmar oss inte det när vi inte ens får skjuta föryngringen. De kände väl press och att de nödgade att höja kvoten, men jag anser att det är ett skämt, även om skämtet var bättre än förra gången. Vi hoppas att den nya regeringen snarast river upp beslutet och tar ett nytt beslut.

Magnus Orrebrant, ordförande Rovdjursföreningen:
– Vi tycker naturligtvis att det är alldeles för mycket.

Vad säger du om att och stammen inte kommer att minska?
– Enligt beräkningarna som gjorts blir stammen ganska stabil, men det återstår att se efter inventeringen, svarar Orrebrant

Kommer ni att överklaga?
– Jag skulle tro att vi gör det, ja, svarar Orrebrant.

Henrik Tågmark, vice ordförande i Jägarnas Riksförbund:
– Den här tilldelningen kan man inte vara glad över precis. Vi har en kraftig till växt, och varför? Jo, därför att avskjutningen under flera år tillbaka varit alldeles för dålig. Vargjakterna har varit ett skämt och det har vi också klagat på.

River regeringen upp beslutet?

Kjell-Arne Ottsson, kristdemokratisk riksdagsledamot.
– Det är ett steg i rätt riktning, att tilldelningen blir större än senaste jakten. Men sedan det långt kvar innan vi når målet i vårt riksdagsbeslut, att vi ska komma ned till 170 individer.

Nu höjs det röster för att den nya regeringen ska riva upp beslutet och ta initiativ till högre tilldelning – vad säger du om det?
– Det kan jag inte säga någonting om. Det pågår förhandlingar så jag kan varken säga bu eller bä i nuläget, svarar Kjell-Arne Ottosson.

Ulf Berg, ordföranden Jägareförbundet Dalarna:
– Jag delar helt förbundsordförandens syn, att tilldelningen borde ha varit över 100 vargar. Viltförvaltningsdelegation i Dalarna sa att målet skulle vara fyra revir – sedan körde landshövdingen över oss och sa åtta. Vi anser att vi har stöd i lagen – koncentrationerna ska minska i de områden som har mest varg. Beslutet nationellt var ett litet steg i rätt riktning, men det var på tok för lite, säger Ulf Berg.

Han ställer nu sitt hopp till att den tillträdande regeringen fastställer siffran 170 vargar och börjar jobba efter det.

– Politiken i riksdagen har varit ganska tydlig, så det är uppenbart att man inte lyssnat på vad folket vill, säger Ulf Berg.

”Det är orimligt”

Ola Karlsson, ordförande i Jägareförbundet Örebro, skriver i ett SMS till Jaktjournalen:
”Det är för låg tilldelning för Örebro län. Den följer inte ens länsstyrelsens egen förvaltningsplan. Örebro län är vargtätast i landet och med den här låga tilldelningen kommer det att fortsätta, det är orimligt. Avskjutningen måste upp rejält högre för att minska vargstammen här.”

Rolf Karlsson, ordförande Svenska Stövarklubben:
– 75 stycken är ingenting – vargstammen kommer att öka. Ingen tilldelning i den södra delen av landet. Som läget ser ut äter de får varje dygn och till och med nere i Skåne. Konstigt att de inte har någon jakt där. Stövarklubbens medlemmar är naturligtvis inte nöjda. Titta vilka problem det är i Hälsingland och Gävleborg – det är för djäkligt. Sedan får vi se om den nya regeringen agerar.

Matts-Olof Mattson, ordförande i Svenska Älghundklubben skriver i ett SMS:
”En ansats i rätt riktning men inte på långa vägar vad som är både nödvändigt och beslutat. Detta visar att den politiska viljan att nå beslutade mål inte har fått effekt. Nu krävs krafttag av en ny regering och visa att de menade allvar under årets alla debatter. Alla jägarorganisationer och jakthundsorganisationer måste fortsätta att argumentera för en ytterligare sänkning mot beslutade mål. Vi har alla en skyldighet att tala med respektive läns riksdagsföreträdare och påminna dem om fattade beslut.”

Påverkar säkerheten för jakthundar

Peter Eriksson, ordförande Svenska Jägareförbundet:
– Vi hade behövt skjuta minst 100 vargar. Det har blivit en fördubbling av antalet vargar i tilldelning och det är positivt. Men jag tror inte att det här kommer att sänka vargstammen.

Lars Rydstedt, ordförande i Svenska Dreverklubben, poängterar att frågan om tilldelningen inte diskuterats i centralstyrelsen. Han uttrycker sin egen ståndpunkt:

– 75 vargar är väldigt mycket för lite. Det leder inte till någon långsiktig minskning av vargstammen, utan man skjuter möjligtvis årets föryngring. Det påverkar våra medlemmar på det sättet att vi kommer att ha lika mycket vargar nästa år. Det skapar mindre utrymme för våra medlemmar att på ett säkert och tryggt sätt kunna jaga med sina hundar.