Flyttfåglarna fåtaliga

Resultat från ringmärkning av småfåglar vid Falsterbo Fågelstation visar att de långsiktigt minskande trenderna (27 år) för många småfågelarter med vinterkvarter i tropiska Afrika håller i sig. Under 2000-talet har dock flera arter ”stabiliserat sig” eller t o m i några fall ökat något. Fortfarande är det emellertid långt kvar till de nivåer som t.ex. lövsångare och svartvit flugsnappare låg på under 1980-talet.

– Av den senaste höstens siffror att döma ser 2006 ut att ha varit ett tämligen bra häckningsår för många tropikflyttare, säger Johan Johnmark vid Länsstyrelsen i Skåne län. Ovanligt många arter ligger över respektive långtidsmedelvärde. En av arterna som har minskat kraftigt de senaste 25 åren är ladusvalan. Fortsätter nedgången riskerar vi att förlora den som karaktärsart i jordbrukslandskapet.  – Ladusvalan fortsätter att minska trots att den inte är förbjuden att vistas i ladugårdarna, vilket ett envist rykte påstår, säger Johan Johnmark.  Hoten mot sommarfåglarna är många: klimatförändringar, biotopförluster (både i Sverige och i Afrika) och att man fortfarande använder giftet DDT i Afrika. Ringmärkning vid Falsterbo Fågelstation är en del av Länsstyrelsens miljöövervakning 2006.

AKTUELLT

Finsk seger på nordiska mästerskapen

Luleå (JJ) De finska stövarekipagen tog hem segern både individuellt och i lag när Nordiska Stövarmästerskapet arrangerades första helgen i december av Norrbottens läns stövarklubb.

Annonser