Flera vargobs i Skåne

Malmö (JJ) Länsstyrelsen i Skåne uppmanar djurägare att se över sina stängsel. Flera vargrapporter har lämnats in.

Flera vargrapporter har lämnats in från marker runt Ängelholm i Skåne.

Flera oberoende personer har gett bra beskrivningar på en sannolik varg i närheten av Ängelholm. Länsstyrelsen bedömer uppgifterna som trovärdiga och uppmanar djurägare att se över sina stängsel.

För ytterligare information, kontakta rovdjurshandläggare Nils Carlsson, tlf. 010- 224 12 71.

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser