Jaktnyheter

Flera björnhonor får fällas i Dalarna

Flera björnhonor får fällas under årets licensjakt på björn i Dalarna. Arkivfoto: GettyImages

Länsstyrelsen i Dalarna utgår från en ny beskattningsmodell när årets beslut om licensjakt på björn har fattats.

"}}

Förra året var tilldelningen 49 björnar i Dalarna, i år är siffran 48. Jakten fördelas på sex områden och i två av dem, finns särskild kvot för björnhonor. Ett delområde är avsatt för att rikta en del av avskjutningen vid renarnas kalvningsland

– Dalarnas viltförvaltningsdelegation har beslutat om de långsiktiga förvaltningsmålen för länet och att Dalarna ska ha mellan 240 och 280 björnar. Årets jaktuttag syftar till att sänka björnstammen mot det målet på ett kontrollerat sätt, säger Caroline Dickson, chef för viltenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län, i ett pressmeddelande.

Särskilda områden

Dalarna har satt krav på avskjutningen i flera av delområdena. Till exempel att minst fem björnar måste fällas inom område 1a (där tilldelningen är 10 björnar) och i delområde 3 får det max fällas fyra honor över 80 kilo i levandevikt. I område 4, får dock bara en hona med levandevikt över 80 kilo fällas.

Tabell: Länsstyrelsen i Dalarna

Jaktområden för licensjakt på björn i Dalarna 2022. Källa: Länsstyrelsen i Dalarna

Spillningsinventering i höst

Enligt den senaste spillningsinventeringen i Dalarna 2017 beräknas länets björnpopulation uppgå till 323 björnar. Nästa spillningsinventering kommer äga rum i höst.

Dalarnas län påverkas av Sveriges alla stora rovdjur och har som målsättning att bevara dessa samtidigt som hänsyn visas till rennäringen, tamdjurshållningen, bevarandet av fäbodar som kulturarv, biodlingen och älgjakten. När det gäller björn så arbetar Länsstyrelsen för att bibehålla allmänhetens acceptans för arten, bland annat genom att minska dess socioekonomiska och psykosociala påverkan. Licensjakten är en del av detta arbete.

Förvaltningsmålet i Dalarna är en björnpopulation på 240-280 individer.