Fler vargar till Norrland

Fler vargar i Jämtland, Västernorrland och i övriga Norrland det kan bli en effekt av den vargjakt och förvaltningsplan för varg som Naturvårdsverket beslutat om.

Att Naturvårdsverket ser på Norrlandslänen som tänkbara vargområden beror på att antalet vargar i Mellansverige är så stort att flera länsstyrelser nu på egen hand kommer att kunna besluta om licensjakt på varg. Norrland utom fjällregionen räknas som vargens naturliga utbredningsområde och för att bibehålla den totala toleransnivå för hela landet som beslutats av riksdagen och inte underskrida den fastslagna miniminivån på 270 vargar vill Naturvårdsverket identifiera områden i norra Sverige där vargetablering kan vara möjlig.

De aktuella länsstyrelserna ska i samråd med Sametinget och samebyarna hitta större områden där vargförekomst kan möjliggöras.

– Blir det problem i renskötselområdet kan man fortfarande skyddsjaga de vargarna, förklarar Helene Lindahl på Naturvårdsverket, till SVT Mittnytt

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Annonser