”Fler lodjur borde skjutits”

Efter att två lodjur skjutits i Örebro län anser länsstyrelsens rovdjurshandläggare att fler borde ha skjutits. – Tidigare år har det skjutits fler djur och det är inget som tyder på att stammen minskat utan snarare tvärtom, säger Fredrik Wilde, till Sveriges Radio

Enligt länsstyrelsens rovdjurshandläggare Fredrik Wilde finns det nu 15 lodjursfamiljer i Örebro län mot 10-12 tidigare.  
Vid inventering med avståndskriteriet kan varje lodjur räknas upp till fyra gånger men så är inte fallet i Örebro, här är det snarare tvärtom, säger Wilde.
– När vi använt den metoden hittar vi färre familjer än vid områdesinventeringarna, säger han.

AKTUELLT

Skogsstyrelsen larmar ökade betesskador

I ett pressmeddelande redovisar Skogsstyrelsen fortsatt höga nivåer med betesskador från älg och andra hjortdjur i södra Sverige. I sju av åtta län i Götaland har betesskadorna på yngre tallbestånd ökat.

Annonser