Fler får jaga på kommunens mark i Nynäshamn

Nynäshamn (JJ) Nynäshamns kommun vill släppa in fler jägare till de kommunägda jaktmarkerna. Sedan 1994 har kommunens viltvårdslag jakträtten på Nynäshamns kommuns marker, som finns i södra delen av kommunen. Efter att kommunen köpte stora markområden av Stockholms stad har de kommunägda jaktbara området vuxit från knappt 2 000 till nästan 4 000 hektar.

– På de gamla Stockholmsmarkerna finns nio jaktarrenden. Där sköter jaktlagen jakten självständigt. Jaktarrendena där kommer att förnyas med ambitioner om mer kontakt med kommunen, öppna kortjakter, utveckling av jägarnas kunskap och förväntan om samverkan med övrigt friluftsliv som till exempel orienteringssporten, säger Nynäshamns kommuns skogsförvaltare David Eiderbrant, till Nynäshamns Posten.

Målet för nyordningen är att fler ska få chansen att jaga på kommunens marker i söder. Ett viktigt syfte är också att öka jaktintäkterna så att jakten ska kunna bära sina egna kostnader, förklarar han.

Det kan åstadkommas genom att jaktlagen i söder betalar för sin jakt, men för jourärendena föreslås de få betalt per anmält ärende. Tanken är också att jaktlagen som jagar på kommunens marker ska få årlig vidareutbildning i vildsvinsjakt och andra viltförvaltningsfrågor, vilket kan bidra till en hållbar viltförvaltning och minska vildsvinsskadorna, förklarar David Eiderbrant.

AKTUELLT

Älgjakt med välgörenhetstema i Harrsjön

Harrsjön (JJ) Per Jonsson, Strömsund drabbades av cancer före jul 2017. Efter operation och behandling ville Per göra något för de som bor på patienthotellet och sysselsätter sig i dess hobbyverkstad Oasen i Umeå. Med hjälp av SCA styrdes en älgjakt upp med syfte att samla in pengar till Oasen. Det blev ett lyckat arrangemang.

Annonser