Fjällgåsstammen fri från bläsgåsgener

Kungsbacka (JJ) Fjällgässen bär inte några spår av gener från bläsgås. Det visar DNA-analys genomförd av Naturhistoriska Riksmuséet.

Fjällgässen vars DNA analyserats bär inga spår av bläsgåsgener. Foto: Gettyimages

Fjällgåsen var tidigare ganska vanlig i den skandinaviska fjällkedjan, men är idag akut hotad i både Sverige och Norge. Det svenska åtgärdsprogrammet för fjällgås (2011–2015, förlängt till och med 2017) har fokuserat på en förstärkning av den svenska populationen genom uppfödning och utsättning av fåglar som härstammar från den ryska populationen.

En extern utvärdering av åtgärdsprogrammet och delar av Projekt Fjällgås har utförts på uppdrag av Naturvårdsverket. Nu har resultaten från DNA-analyserna av  fåglar i de svenska, ryska och norska fjällgåspopulationerna presenterats.

Syftet med analyserna har varit att undersöka om det finns inslag av bläsgåsgener i populationerna, hur nära de olika populationerna ligger varandra genetiskt och om någon population visar tecken på inavel.

De preliminära analyserna visar att den svenska populationen (innan förstärkningar med fjällgäss av ryskt ursprung påbörjades) skiljer sig åt från de norska och ryska populationerna, medan de norska och ryska fåglarna ser ut att tillhöra samma population.

Vidare visar resultaten en något högre grad av inavel i den svenska populationen jämfört med den norska och ryska. Inslag av bläsgåsgener har inte kunnat påvisas i den svenska fjällgåspopulationen, rapporterar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼