Finland stödjer Sveriges vargpolitik

Finland (JJ) Finlands jord- och skogsbruksministerium stöttar till fullo den svenska vargstrategin.

Nu vill det finska ministeriet slå sig i hop med svenska myndigheter för att kunna övertyga EU om att den svenska vargförvaltningen är bra. De menar att vi i Sverige har en fungerande strategi för att öka acceptansen för varg och minska oron hos de som bor i vargtäta områden.

ATL rapporterar att det finska jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande skriver att de vill bilda en finsk-svensk delegation som kan förhandla med EU om vargpolitiken.

AKTUELLT

Annonser