Finland stödjer Sveriges vargpolitik

Finland (JJ) Finlands jord- och skogsbruksministerium stöttar till fullo den svenska vargstrategin.

Nu vill det finska ministeriet slå sig i hop med svenska myndigheter för att kunna övertyga EU om att den svenska vargförvaltningen är bra. De menar att vi i Sverige har en fungerande strategi för att öka acceptansen för varg och minska oron hos de som bor i vargtäta områden.

ATL rapporterar att det finska jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande skriver att de vill bilda en finsk-svensk delegation som kan förhandla med EU om vargpolitiken.

AKTUELLT

LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Det kan vara säljakt på gång

Ett antal motioner om licensjakt på säl bereds just nu i miljö- och jordbruksutskottet. Utskottets ordförande, Kristina Yngwe, C, tror att det kan bli ja till motionerna och det det öppnar för licensjakt på säl.

Annonser