Film: Så skapar du mer viltmat i din skog

Skåne (JJ) Med enkla medel går det att öka tillgången på mat för viltet. Det är budskapet från det skånska samverkansprojektet Vild & bortskämd där man nu släppt instruktionsfilmer på Youtube.

Annika Felton är SLU-forskare i projektet Vild & bortskämd som syftar till att skapa mer mat för de vilda djuren. Foto: skärmdump och privat

I filmerna går man igenom olika åtgärder som förbättrar tillgången på viltfoder i skogen och odlingslandskapet.

– Vi har filmat under alla årstider och visar när det är bäst att göra olika åtgärder. Det är en del små insatser som inte kostar någonting, och lite större ingrepp som kan påverka fodersituationen i 100 år, säger Annika Felton, forskare på SLU.

Storskogsbrukets monokulturer och ett allt mer rationellt jordbruk har minskat fodertillgången för vilda djur.

En miljon från EU

I det skånska samverkansprojektet, som genomförts av bland andra länsstyrelsen, Jägareförbundet, SLU, Skogsstyrelsen och LRF vill man stimulera markägare och jägare att öka fodertillgången. EU har skjutit till närmare en miljon kronor.

Filmerna visar exempelvis tips hur skog kan gallras med viltets bästa för ögonen och hur värdefull viltmat kan sparas vid större avverkningar.

En målsättning med ökad tillgång på viltfoder är att minska skador på skog och grödor.

Se de två instruktionsfilmerna här.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser