Fick stipendium för arbetet med våtmark

Kungsbacka (JJ) Per Hjärp och Torbjörn Åhman verksamma inom Holmen Skog har fått Våtmarksfondens stipendium för sitt arbete med att återskapa våtmarker med stor biologisk mångfald. Stipendiet delas ut vid våtmarkfondens jubileumskonferens den 19-20 maj.
Årets våtmarksstipendium delas mellan Per Hjärp och Torbjörn Åhman – som båda arbetar på Holmen Skog har varit med från första början då Holmen engagerade sig i Våtmarksfonden. De är båda utbildade av fonden i grundläggande våtmarkskunskap och har sedan byggt på sin kompetens både teoretiskt och med massor av erfarenheter i fält. Båda har enligt juryn en enastående förmåga att övertyga myndigheter och det egna företaget om våtmarkernas stora värde inte bara för fåglarna utan också för mångfald och rekreation. Det stora PR-värdet för företaget har också med framgång delgivits beslutande chefer och informationsavdelning.
Per Hjärp arbetar i Iggesunds förvaltning som sträcker sig från Upplandskusten ända upp till fjällen i Härjedalen. Kronan i Pers insatser är Jönsbolsjön i Uppland som blivit en ornitologisk pärla inte långt från Uppsala.
Torbjörn Åhman arbetar i den nordligaste förvaltningen från Örnsköldsvik-Umeå till väster om Lycksele-Norsjö. Här har Torbjörn sökt upp de flesta våtmarker värda att återskapa eller restaurera. Hans kunskap har smittat av sig till medarbetare och myndigheter och det 83 hektar stora Stavträsket nära Burträsk är en klassiker där det gamla slåtterträsket återskapats med hjälp av naturbruksgymnasiets elever i Burträsk.

”För beslutsamt och engagerat arbete att återskapa värdefulla våtmarker för fåglar, miljö och rekreation samt visa goda exempel till inspiration för omvärlden”


Våtmarksstipendiet är ett erkännande till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker för fåglar av hög kvalité. Stipendiet
på 25 000 kr – som delats ut sedan 2002 – är instiftat av stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells AB. Syftet med stipendiet är att stimulera arbetet med att bevara, skapa och sköta våtmarker för den biologiska mångfalden i allmänhet och våtmarkernas fåglar i synnerhet.
Svensk Våtmarksfond bildades på initiativ av Svenska Jägareförbundet 1995. I styrelsen finns, förutom Jägareförbundet, representanter för Sveriges Ornitologiska Förening, Världsnaturfonden, Lantbrukarnas Riksförbund och näringslivet.
 
 

 

 

AKTUELLT

Hemmaseger på Stövar-SM

Vrigstad (JJ) Det har varit två fantastiska provdagar i skogarna utanför Vrigstad i Småland. Efter ett rafflande upplopp stod det till slut klart att lokala hamiltontiken Bärimilla Kelly och ägare Bjarne Engström stod som segrare.

Därför sitter Hedin häktad för illegal vargjakt

Västmanland (JJ) Nu offentliggörs uppgifter kring varför industriledaren och vargdebattören Karl Hedin sitter häktad misstänkt för illegal vargjakt. – Skämtsam jargong och missuppfattning, sammanfattar Hedins advokat, Sven Severin.

Annonser