Jaktnyheter

Fick bild på lodjur med vildsvinskulting i käftarna

Den här bilden fick Bengt Johansson i Norrtälje från sin åtelkamera. Lodjuret har tagit en vildsvinskulting.

Bengt Johanssons bild på ett lodjur som lyckats ta en vildsvinskulting har fått ordentligt skjuts på Facebook.

"}}

– Det blev en väldigt rusch med reaktioner, säger Bengt.

Bilden som han lade ut i en jägargrupp på Facebook fick på några dagar uppemot 1.000 reaktioner. Nu berättar Bengt om historien bakom bilden.

– Den är fyra-fem år gammal och togs i Norrtälje kommun. Det var en man som skulle tippa halm på en åtelplats för vildsvin och då visade det sig ligga moderlösa kultingar i halmen. Jag var nyfiken och satte upp en åtelkamera, berättar Bengt.

Planen var att få bilder på kultingarna. Men han fick också en bild som visar att livet inte blev speciellt långt för en av dem. För plötsligt sände åtelkameran en bild på ett lodjur med en kulting i käftarna.

Hur vanligt?

Men hur vanligt är det att lodjur äter vildsvin?

– Att ett lodjur kan ta en kulting är inget konstigt. Det är mest att suggorna försvarar dem som kan bli ett problem för lodjuren. Jag tror inte det finns någon svensk studie men i Västmanland har man haft märkta lodjur i områden med vildsvin – där vet man kanske mer, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig tjänsteman på Jägareförbundet.

Daniel Mallwitz, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västmanland, berättar att man inte gjort några predationsstudier på de märkta lodjuren.

– Men jag har för mig att jag sett en liknande bild från Örebro län, säger Mallwitz.

Polska studier

Henrik Andrén är lodjursforskare och professor vid SLU Grimsö viltforskningsstation. Han säger också att det inte finns några predationsstudier gjorda i Sverige.

– I Polen finns några gamla undersökningar gjorda för årtionenden sedan. De visar att lodjur äter väldigt lite vildsvin – det är ingen viktig födokälla för dem. Däremot ser vi att vildsvin tar över kadavren efter byten som lodjur slagit, säger Henrik Andrén.