Fem lodjur får fällas i Norrbotten

NORRBOTTEN(JJ). Länsstyrelsen har informerat om att fem lodjur får fällas i Norrbotten under årets jakt. Det har varit Naturvårdsverket som beslutat om denna jakt tidigare och detta var första gången som länsstyrelsen fattade beslut i ärendet.

– I Norrbotten ligger lodjursstammen strax under det förvaltningsmål på 35 lodjurföryngringar som finns för länet. Det måste samtidigt finnas ett utrymme för skyddsjakt på utpekat skadegörande lodjur. Licensjakten i länet måste därför bli mycket begränsad i år, säger Britta Wännström, chef för miljöavdelningen på länsstyrelsen, till Norrbottens Kuriren.

Enligt Lena Bondestad, handläggare vid länsstyrelsens naturvårdsenhet, så bör licensjakten – när den sker i så liten omfattning – riktas in på de områden som har flest lodjur. Detta på grund av att  renskötseln troligen har störst problem där.
Det här rapporterar Norrbottens Kuriren.

AKTUELLT

Oenighet om höstens älgjakt i norra Dalsland

Dalsland (JJ) Flera jaktlag ställer helt in älgjakten i norra Dalsland eftersom de anser att det finns för lite älg. En helt förkastlig taktik, enligt Jonas Löfqvist, ordförande i det aktuella älgförvaltningsområdet.

Annonser