Fem lodjur får fällas i Norrbotten

NORRBOTTEN(JJ). Länsstyrelsen har informerat om att fem lodjur får fällas i Norrbotten under årets jakt. Det har varit Naturvårdsverket som beslutat om denna jakt tidigare och detta var första gången som länsstyrelsen fattade beslut i ärendet.

– I Norrbotten ligger lodjursstammen strax under det förvaltningsmål på 35 lodjurföryngringar som finns för länet. Det måste samtidigt finnas ett utrymme för skyddsjakt på utpekat skadegörande lodjur. Licensjakten i länet måste därför bli mycket begränsad i år, säger Britta Wännström, chef för miljöavdelningen på länsstyrelsen, till Norrbottens Kuriren.

Enligt Lena Bondestad, handläggare vid länsstyrelsens naturvårdsenhet, så bör licensjakten – när den sker i så liten omfattning – riktas in på de områden som har flest lodjur. Detta på grund av att  renskötseln troligen har störst problem där.
Det här rapporterar Norrbottens Kuriren.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Annonser