Fem lodjur får fällas i Norrbotten

NORRBOTTEN(JJ). Länsstyrelsen har informerat om att fem lodjur får fällas i Norrbotten under årets jakt. Det har varit Naturvårdsverket som beslutat om denna jakt tidigare och detta var första gången som länsstyrelsen fattade beslut i ärendet.

– I Norrbotten ligger lodjursstammen strax under det förvaltningsmål på 35 lodjurföryngringar som finns för länet. Det måste samtidigt finnas ett utrymme för skyddsjakt på utpekat skadegörande lodjur. Licensjakten i länet måste därför bli mycket begränsad i år, säger Britta Wännström, chef för miljöavdelningen på länsstyrelsen, till Norrbottens Kuriren.

Enligt Lena Bondestad, handläggare vid länsstyrelsens naturvårdsenhet, så bör licensjakten – när den sker i så liten omfattning – riktas in på de områden som har flest lodjur. Detta på grund av att  renskötseln troligen har störst problem där.
Det här rapporterar Norrbottens Kuriren.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser