Fina råbockar – men ingen jakt!

Ersmark (JJ) Den här bilden tog Staffan Stenlund, jägare från Ersmark, norr om Skellefteå när han var ute för att titta på vårfåglar.

Tillåt jakt på vårbock, tycker Staffan Stenlund, Ersmark, som tog den här bilden på en utfodring.

– Det är för jäkligt att man bor i en by där viltvårdsområdet beslutat förbjuda vårjakt på bock och jakt på getter under hösten.
Staffan jobbar nu på argument för att få tillstånd med rådjursjakt på våren och med sin hund. Viltvårdsområdet har årsmöte på onsdag.

Jakt på vårbock tilläts i delar av landet  efter Tjernobylkatastrofen eftersom rådjuren hade höga halter av bequerel på höstarna. Även delar av Västerbotten var drabbat och fick vårjakt. För ett par år sedan fick hela länet vårjakt på råbock och då var det flera områden kring Skellefteå som förbjöd vårjakten.
Sett över Europa så har de flesta länder vårjakt på råbock utan att stammarna av den anledningen minskat.

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser