Felskjutning kostar älgjägare 7 000 kronor

Tranås (JJ) En skytt i ett jaktlag i Tranås kommun missbedömde älgens ålder och sköt ett vuxet djur i stället för en kalv. Länsstyrelsen har beslutat om en överskjutningsavgift på 7 000 kronor.

Ett jaktlag i Tranås tvingas betala 7 000 kronor när man sköt en vuxen älg istället för en älgkalv. (Foto: Roger C Åström)

Jaktlaget har hos förvaltningsrätten ansökt om befrielse från avgiften. Man menar att misstag kan uppstå när jaktlagen till varje pris ska skjuta tilldelade älgar.

Förvaltningsrätten har beslutat att avslå överklagandet. Vid en bedömning av omständigheterna anser inte myndigheten att det är oskäligt att ta ut avgiften.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser