Fel att stoppa ripjägare

Umeå (JJ) Länsstyrelsernas beslut att stoppa utländska ripjägare strider mot EG-rätten. Det anser Kommerskollegium som utrett frågan efter en anmälan från en näringsidkare i Norrbotten.

  Kommerskollegium är en statlig förvaltningsmyndighet som bland annat arbetar med den fria rörligheten på EU:s inre marknad. Efter en anmälan från en företagare har de granskat de beslut som gäller för småviltsjakten i höst i Norrbotten.
Utredningen visar att alla beslut som särskiljer jägare eller företag från Sverige från andra EU-länder, är diskriminerande. Därför anses att hela beslutet att förändra reglerna för småviltsjakten ovanför odlingsgränsen kan står i strid med EU-rätten.
Kommerskollegium konstaterar att företag som drabbats av besluten inte har möjlighet att överklaga dessa. Endast samebyarna har rätt att överklaga, något som strider mot artikel 10 i EG-fördraget.
Enligt kommerskollegium går rennäringsdelegationerna över sina befogenheter om de diskriminerar jägare efter bostadsort och företag efter säte. Kommerskollegiums utredning har ingen rättslig status, men ses som vägledande.

AKTUELLT

Klövvilts-SM för beaglarna blev en succé

Ödeshög (JJ) Alla deltagande beaglar gick till pris och nio av elva startande hundar genomförde dubbla prisdrev. I går genomförde Svenska Beagleklubben för första gången någonsin klövvilts-SM, och det blev verkligen den succé klubben hoppats på.

Krönika: TV:s I rovdjurens spår – ”riktig göggelmögga”

Fagersta (JJ) Hos Sveriges Television ska medarbetarna vara opartiska. Det gäller dock inte rovdjur i allmänhet och varg i synnerhet. På bästa sändningstid serveras nu svenska folket superpartisk "göggelmögga-journalistik" när Anders Lundin åker runt I rovdjurens spår, skriver Jaktjournalens Mikael Moilanen i den här krönikan.

Annonser