Fd ordföranden kommenterar styrelsens agerande

Kungsbacka (JJ) I ett mejl till Jaktjournalen svarar nu Svenska Dreverklubbens fd ordförande Håkan Hedekäll på anklagelser som återfinns i ett brev som skickats ut till klubbmedlemmarna i samband den utlysta extrastämman.

Nedan återfinns de punkter Dreverklubben anger som skäl för situationen samt replik från fd ordförande.

• Ordförande ringer upp den ledamot som vid konstituerande styrelsemötet valdes till 1:e vice ordförande och ber honom att avgå (efter ett tumult i samband med stämman) istället för att ta upp frågan i styrelsen för behandling.

– Jag pratar med båda kombattanterna på plats i Halmstad efter slagsmålet. Den nyvalde 1:e vice ordföranden tar på sig ansvaret för vad han gjort. Jag ringer under dagen upp den som förde protokollet under konstituerande mötet och berättar för denne vad som hänt under natten. Här går jag tyvärr in i ett chefsbeteende för jag vill inte ha en vice ordförande som brukar våld mot medlemmarna. Klubben måste jobba utifrån tillit och det jag ville då vara att ta bort honom som förste vice ordföranden. Jag ville helt enkelt visa handlingskraft.

– Under kommande vecka ringde jag upp den tilltalade och frågade honom hur han tänker kring det inträffade och han svarar mej att; – jag vill att klubben skall få lugn och ro och ställer därför min plats till förfogande. Jag svarar honom att jag ville att han skulle göra detta skriftligen vilket han också gjorde. Jag har aldrig bett individen att avgå, det är en ren lögn!

• En tredagars ”kick-off” ordnades/krävdes av ordföranden utan att först diskutera detta i styrelsen. I efterhand beviljades kostnadsförslaget

– Jag avkrävs av centralstyrelsen ett kostnadsförslag för ovanstående ”kick-off”. I ett tidigt skede informerade jag styrelsen att jag behövde genomföra en teambuilding för att lära känna styrelsen och lämna min idé om hur jag ser på Dreverklubbens framtid. Jag stötte direkt på motstånd från flera håll och till slut avkrävdes jag ett kostnadsförslag som skulle redovisas och fastställas av ekonomikommittén.

– Jag utarbetade ett sådant med utgångspunkt från vad en ordinär samling på Scandic kostar under ett dygn (hämtade info hos klubbens adjungerande ekonomi och medlemsadministratör). Jag gjorde en detaljerad ekonomiplan för ”kick-offen” och överlämnade den till Martin Svensson i ekonomikommittén i god tid före ”kick-offen” precis så som var överenskommet och jag fick klartecken att genomföra en teambuildingen. Efter övningen redovisade jag alla kvitton skyndsamt. Att jag har fått den beviljad i efterhand är också en lögn! Jag önskade ett förskott för inköp av den mat som jag planerad men det blev ett blankt nej. Det fick jag ligga ute med själv!

• Ordföranden uttalar sig i Jaktjournalen om att ”klubben känner till problemen med inavel i rasen”, ett uttalande som inte formulerats eller stöds av styrelsen då hela övriga styrelsen är av annan uppfattning

– Jag kommenterade Linda Laikres undersökning och jag vet inte om jag erkänt klubbens problem med inavel i rasen i mitt svar. Det jag vet att jag sagt är att vi tar hennes undersökning på fullt allvar vilket jag grundar på året 2012. Under 1990 talet hade klubben allvarliga bekymmer med inavel och det var då endast 65-70 individer som var obesläktade med varandra. 2010 hade klubben kunnat hitta över hundra obesläktade hundar i fem generationer och på så sätt skapat en möjlighet till att bredda avelsbasen (jag var medlem i centralstyrelsen under denna period).

– År 2012 var som sagt med i undersökningen och då ställde jag mig själv frågan – har Linda LaikreIs hittat något som SDK inte har kontroll över!  Därav mitt svar till Jaktjournalen. Här började styrelsemedlemmar att kommentera mitt uttalande öppet, givetvis för att ställa mig i dålig dager.

• Viktiga disciplinärenden som ordföranden fått i uppdrag att fortsätta att driva (enligt styrelseprotokoll) ska ha hanterats på sådant sätt att han vill återta dessa ärenden från SKK:s disciplinnämnd i strid mot protokoll och övriga styrelsens uppfattning.

– Det här är ett rent ”hittepå”. Jag begärde träff med disciplinnämnden och besökte SKK den 10 september för att få svar på hur långt ärendet kommit och varför handläggningen dröjer! Till min förvåning hade gamle ordföranden inte skickat in underlaget till SKK före stämman utan gjort detta två dagar före mitt månadsmöte i juni. Samtidigt satt han under mötet och ondgjorde sig över varför disciplinnämnden inte ger besked. På två dagar får man inga besked i dylika ärenden!

– Det som också hade begärts in under juli-aug var personnummer på personerna i ärendet men den avgående ordföranden hade underlåtit sig att skicka in dessa inom stipulerad tid. SKK kunde därför inte hantera ärendet och ansåg att ärendet var avslutat. Jag fick förfrågan igen om ärendet var aktuellt från SKK och för att fullfölja detta ville jag få det gamla ärendet återremitterat så att centralstyrelsen kunde föra till personnummer och ta bort de straffsatser som fanns i gamla handlingarna. SDK ska aldrig ge förslag till straff i ärenden utan det sker i nämnden innan det lämnas över till den som beslutar i ärendet.

– Jag har aldrig sagt att jag inte vill få aktuella ärenden prövade det här är rent förtal. Det jag saknar är ett tredje namn och frågan till kvarvarande centralstyrelsen är var det har tagit vägen och i så fall varför! Mycket underligt att ett namn helt plötsligt bara försvinner.

• Ordföranden väljer att inte besvara styrelseledamöters frågeställningar och kritik

– När jag under övriga frågor fick budet att jag borde avgå som ordförande från en suppleant som inte ens var ersättare till någon ordinarie ledamot under aktuellt möte tyckte jag att det var ren mobbing. Frågan gällde om jag eller han skall lämna centralstyrelsen och jag fick tre dagar på mig att svara.  Jag var förtroendevald under stämman och kände att om inte jag svarar honom då lämnar han och valde därför att avstå.

– Det jag har förstått är att ovan nämnd person var framlyft av några ledamöter i styrelsen för att sätta tryck på mig. Så är det när någon eller några driver en egen agenda och utövar vuxenmobbning.

– I varje uppradad punktsats i varför jag är omöjlig att samarbeta med kan vem som helst se att det har redan från första dagen funnits ett genuint motstånd mot mig från några starka krafter ur den gamla styrelsen.  Målet har givetvis varit att se till att jag får ärenden mot mig så att jag måste försvara mej i alla lägen i stället för att få tid att arbeta med det som krävs för att föreningen skall utvecklas, mycket frustrerande.

– Det värsta av allt är att alla utom två ställde sina platser till förfogande när jag inte ville avgå vilket visar på att det saknas ansvarstagandet från ledamöter och suppleanter. Har själv varit ledamot i 18 år och när det blåst motvind i klubben då har jag stått kvar för medlemmarnas skull. För mig är deras beteende obegripligt.

– För att någon utanför styrelsen skall få chansen att driva klubben och krävs en rejäl förändring av personalläget i styrelsen.

Håkan Hedekäll
Fd Ordförande 
Svenska Dreverklubben

 

 

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼