Färre vargar enligt inventering

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket presenterar nu inventeringsresultatet från vinterns spårning av varg. Vargpopulationen har enligt detta minskat

75 färre vargar hittades under vinterns inventering. Foto: Istock

I Sverige fanns i vintras 340 vargar enligt inventeringen. Föregående år beräknades populationen till 415 djur.

Det är flera faktorer som tillsammans bidrar till minskningen i populationen av varg. Exempelvis kan den naturliga variationen i hur många som föds och dör per år ge stor effekt i små populationer. Licensjakten som fokuserat på att tömma revir för att minska koncentrationen i vargtäta områden, antal skyddsjakter samt illegal jakt är också anledningar till att vargstammen minskar i år, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

̶  I inventeringsarbetet ser vi att det finns många revir men att antalet familjegrupper har minskat som en följd av licensjakten. Nya par har etablerat sig i de gamla reviren men hade inte reproducerat sig under inventeringsperioden. Familjegrupperna har stor betydelse för inventeringsresultatet då populationsberäkningen baseras på föryngringar vilket är i stort sett är desamma som familjegrupper, säger Maria Hörnell Willebrand, chef enheten för viltanalys.

̶  Eftersom vargstammen ökat de senaste åren och dynamiken i populationen kan vara annorlunda ser vi behov av att uppdatera sättet vi beräknar antalet vargar på. Naturvårdsverket har beställt en ny populationsberäkning som ska granskas vetenskapligt och bör testas praktiskt innan den används i praktisk förvaltning, säger Maria Hörnell Willebrand.

AKTUELLT

Kommun och polis oense om hotfull varg

Finland (JJ) Kommunstyrelsen i Vörå och polisen har kommit ihop sig om en närgången och hotfull varg. Polisen beslöt att den inte skulle avlivas och nu har kommunen JO-anmält polisen.

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Annonser