Färre lodjure i Västernorrland

Kramfors (JJ) Årets inventering av lodjuren i Västernorrland är avslutad. Resultatet visar att lodjursstammen fortfarande ligger på en förhållandevis låg nivå. Långt färre djur än under 1990-talet.

– Preliminärt verkar det som att länet har lika många föryngringar som förra året, då elva honor fick ungar. Statistiskt innebär det att det finns ungefär sex gånger så många lodjur, alltså kanske 60 – 70 djur i länet. Det innebär också att man inte når upp till den miniminivå på 15-20 föryngringar som länets rovdjurspolicy stipulerar. Till saken hör också att det bland annat därför inte tillåts någon lodjursjakt detta år.

AKTUELLT

Finsk seger på nordiska mästerskapen

Luleå (JJ) De finska stövarekipagen tog hem segern både individuellt och i lag när Nordiska Stövarmästerskapet arrangerades första helgen i december av Norrbottens läns stövarklubb.

Annonser