Jaktnyheter

Färre avbrutna skarvhäckningar trots jakt

Under årets inventering hittades 3 649 skarvbon i Gävleborg. Trots jakt på skarv, och störningsinsatser längs kusten, har antalet avbrutna häckningar minskat. Foto: Gettyimages

3 649 skarvbon hittades i länet Gävleborg under årets inventering. Av dessa hade häckningen fullföljts i 1 631 bon och delvis fullföljts i 1 672 bon. Det innebär att antalet avbrutna häckningar har minskat, jämfört med två år tillbaka, trots att det beviljats jakt på skarv.

"}}

På uppdrag av länsstyrelsen i Gävleborg utförde tre ornitologer en inventering av skarvbon på alla sedan tidigare kända skarvhäckningslokaler. Trion undersökte även nya lokaler som kommit till deras kännedom under säsongen.

Inventerarna noterade även om häckningarna verkar ha fullföljts, delvis fullföljts eller om häckningen avbrutits med följd att bona lämnats i förtid.

Skyddsjakt påverkade häckningarna

I de fall där häckningen klassats som delvis fullföljd har antingen skyddsjakt bedrivits under häckningstid, eller så har annan störning på kolonin orsakat att endast en del av ungarna blivit flygfärdiga.

Störningar på 14 platser

Under 2021 har länsstyrelsen i Gävleborg beviljat störningsåtgärder mot skarv för att förhindra etablering samt motverka allvarlig skada på fisk. Störningar har gjorts på 14 olika platser längs länets kust.

2 040 storskarvar fick fällas i länet under 2020. Länsstyrelsen har även beslutat att 1 690 skarvar fått fällas i länet under året.