Färre älgkalvar skjuts i Västra Götaland

Ulricehamn (JJ) Under en treårsperiod har avskjutningen av älgkalv minskat i sex av de älgskötselområden som ingår i Ulricehamn och Tranemo kommuner.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län noterar att för första gången på fyra år är kalvavskjutningen under 50 procent i länet. I rapporten från länsstyrelsen konstateras att det är problematiskt då en hög procentuell vuxen avskjutning resulterar i en lägre medelålder av älgstammen, med lägre slaktvikter och lägre reproduktion som effekt.

– Det har det alltid funnits en konservatism mot att skjuta kalv bland jägarna, sägerAnders Andersson, jägarrepresentant i länsstyrelsens klövviltutskott.. En annan syn på varför färre kalvar skjuts råder bland jägarna. Johan Börjesson är jaktledare för ett 19 personer stort jaktlag i trakten av Liared, Hössna och Knätte.

– Som jag ser det finns det inte många kalvar ute i skogen och därför kan vi inte skjuta fler, säger han. Börjessons jaktlag såg totalt fyra kalvar under älgjakten den gånga säsongen och sköt en av de kalvarna.

– Det har varit ett hårt uttag av hondjur de senaste åren och det gör att antalet kalvar har sjunkit, säger Johan Börjesson, till Ulricehamns tidning.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser