Får våtmarksstipendium för fin insats

Skåne (JJ) Johnny Carlsson, Trelleborg, projektledare för Tullstorpsåprojektet har tilldelats våtmarkstipendiet för arbetet med att återskapa våtmarker längs med ån i Skåne.

I takt med återställandet av Tullstorpsån har djurlivet kommit tillbaka. Foto: Tullstorpsåprojektet

”Johnny får stipendiet för att han med stor entusiasm och envishet lyckats samla alla berörda markägare kring ett stort och viktigt vattenvårdsprojekt. Han har även knutit kontakt med ledande expertis på området så att delägare och projektledning delgivits bästa möjliga kunskap. Projektet har fått stor uppmärksamhet såväl inom som utanför landets gränser”, skriver juryn i sin motivering.

Våtmarken längs med Tullstorpsån fungerar nu som en kväve- och fosforfälla för avrinningsområdet och hindrar erosion. I tillägg till detta skapas ett värdefullt område för djurlivet.

Johnny Carlsson känner sig hedrad och tycker det är kul att arbetet uppmärksammas.

– Det är projektet bygger till stor del på markägarnas vilja att göra en insats. Vi har arbetat hårt under en lång tid. Jag har själv varit tjänstledig sedan 2009 för att driva projektet och först nyligen gått tillbaka till mitt ordinarie jobb, säger han.

Våtmarkstipendiet har delats ut årligen sedan 2002 och är instiftat av stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells AB.

Stipendiet som är på 25 000 kronor kommer överlämnas till Johnny Carlsson ut på Tullgarn i samband med helgens jaktmässa Swedish Game Fair.

Läs mer om projektet med Tullstorpsån här>>

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser