Får skjuta sju hjortkalvar

Klippan (JJ) Länsstyrelsen i Skåne har gett en fastighetsägare i Svenstorp, Klippans kommun, tillstånd att fram till den 1 maj fälla sju dovhjortskalvar.

En markägare i Svenstorp har fått tillstånd att fälla sju dovhjortskalvar. (Foto: Roger C Åström)

Länsstyrelsen har bestämt att markägaren får skjuta kalvar som uppehåller sig på bete, vall eller gröda på fastigheten. Fastighetsägaren får dock inte skjuta hornbärande hjortar eller dräktiga och kalvförande hindar.

Fastighetsägaren hade ansökt om att få bedriva skyddsjakt till den 30 augusti men länsstyrelsen beviljade endast jakt fram till den 1 juni.

I sitt tillstånd är man också noga med att påpeka att ingen utfodring av hjortarna får ske på fastigheten under skyddsjaktperioden, skriver Helsingborgs Dagblad.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser