Jaktnyheter

Får skadestånd efter polismiss med gevär

När kvinnan skulle ta de omhändertagna gevären hon köpt i besittning visade det sig att polisen förstört dem, av misstag. Foto: Arkivbild

Kvinnan köpte två gevär som omhändertagits av polisen i samband med ett licensärende. Men när hon skulle hämta dem upptäckte hon att polisen förstört vapnen. Polisen beviljar nu skadestånd, men prutar vapenägarens krav.

"}}

Historien med de två gevären – ett hagelgevär av fabrikatet Pietro Beretta och ett Mannlicher kulgevär – börjar i mitten av 2018.

Sålde beslagtagna vapen

Då beslagtogs bössorna av polis i samband med ett licensärende rörande deras förra ägare. När jägaren, trots flera överklaganden, blev av med sin vapenlicens såldes gevären i november 2020 till en kvinna från Västerbottens inland.

Strax därpå ansökte vapnens tidigare ägare om att få ta över gevären från köparen, vilket ledde till att en ny licensprövning påbörjades. När ansökan om ny vapenlicens avslogs gav det upphov till en serie nya överklaganden.

Polisen förstörde gevären

Först i januari 2022, fyra och ett halvt år efter att de två gevären omhändertogs av polisen, blev ärendet slutligen avgjort.

Redan då vapnen såldes 2020 hade deras nya ägare kunnat hämta dem hos polisen i Göteborg. Men kvinnan ville avvakta alla rättsliga turer. Därför blev gevären kvar i polisens förvar.

När ärendet slutligen avgjordes gick något snett i kommunikationen hos polisen. Utan att någon lyckats förklara varför förstördes vapnen, fastän de egentligen skulle ha lämnats ut till sin nya ägare.

Får betala skadestånd

Det slutade med att gevärens ägare krävde 18 500 kronor i skadestånd av polisen. Vapnen hade visserligen värderats till 7.500 kronor av polisen. Men kvinnan ansåg att de var värda betydligt mer då båda gevären var i nyskick.

Nu medger polismyndigheten att man gjort fel och beviljar kvinnan skadestånd. Så mycket som 18.500 kronor får hon dock inte.

I beslutet om att betala skadestånd konstaterar polisen att vapnen värderats till 7.500 kronor. Det är vad kvinnan får nöja sig med.