Får riva bäverdam

Hallsberg (JJ) Länsstyrelsen i Örebro har gett Hallsbergs kommun tillåtelse att riva en bäverdamm i närheten av reningsverket i Pålsboda, samt att jaga bäver med slagfälla.

Länsstyrelsen i Örebro har gett tillstånd att riva en bäverdam i Pålsboda. (Foto: iStock)

Kommunen hade ansökt om att få riva tre dammbyggnader, men länsstyrelsen anser att endast en är nödvändigt att riva för att förhindra allvarliga skador på reningsverket. Länsstyrelsen har man gett dispens för jakt och dammrivning fram till 20 januari nästa år.

Dammen som ska rivas är nybyggd. En tidigare bäverdamm på samma plats revs i augusti, rapporterar Nerikes Allehanda.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser