Jaktnyheter

Far och son döms för vapenbrott

Förvaltningsrätten ger polisen rätt och mannen får inte tillbaka licenser eller vapen. Foto: Gettyimages

En far och hans son döms för vapenbrott sedan det uppdagats att sonen förvarat sina jaktvapen i faderns vapenskåp. Sonen var inte skriven på adressen.

"}}

Av domen från tingsrätten framgår att sonen började studera vid ett jaktgymnasium och beviljades dispens för att inneha ett kulgevär och ett hagelgevär.

Vapnen förvarades dels på skolan och dels hemma hos fadern.

Men pojken hoppade av utbildningen och flyttade hem till sin mamma. Bössorna fick dock stå kvar i faderns vapenskåp – dels för att man inte visste vilka regler som gällde, dels för att det kändes tryggt att vapnen stod i låst vapenskåp.

Rätten finner att både fadern och sonen agerat oaktsamt och ska dömas för vapenbrott. Dock finner tingsrätten det förmildrande, att bössorna faktiskt stod i ett låst vapenskåp. Därför utdöms lägsta möjliga dagsbot.

Fadern ska betala 30 dagsböter a 350 kronor och sonen 30 dagsböter a 200 kronor.

Eftersom vapenbrott har fängelse i straffskalan ska de dömda också betala 800 kronor vardera till Brottsofferfonden.