Jaktnyheter

Får lodjursdödat vid Hökensås

Leringen (JJ) En fårtacka dödades i samband med en lodjursattack i Leringen på kanten av Hökensås i Västra Götlands län i helgen.
Angreppet inträffade i närheten av Leringen någon gång mellan lördag och söndag, men den döda tackan besiktades av länsstyrelsens besiktningsman Gillis Persson först i dag. – Det var en besättning på omkring 500 djur, men tackan var den enda som attackerats så vitt vi vet, säger han. Länsstyrelsen har enligt Gillis Persson lyckats kvalitetssäkrat två lodjursföryngringar i länets östra del under året. Dels fångades en hona med två ungar på bild och dels lyckades Gillis själv fotografera en unge som gått i en rävfälla, innan han släppte ut den. – Snöbristen försvårar naturligtvis inventeringen av lodjur i området, men vi har nu sex stycken viltkameror uppsatta på platser i Karlsborg, Töreboda och Tibro kommun, säger han.