Får jaga gris i reservat

Slättåkra (JJ) En jaktklubb har fått dispens för att jaga vildsvin i Biskopstorps naturreservat. Enligt reservatföreskrifterna är jakt under helg vanligtvis inte tillåtet, men den växande vildsvinsstammen bidrar till skador och nu lättas på reglerna.

Jakten på vildsvinen kommer att få äga rum under sex tillfällen senare i höst. Vildsvinsstammen i området ökar och det anses därför viktigt att hålla efter populationen så skador och olyckor minimeras.

I reservatet råder jaktförbud under helger eftersom det anses viktigt att tillgodose allmänhetens tillgång till naturreservatet som är känt för sina ädellövskogar. All jakt som planeras i området måste anmälas två veckor i förtid.

Den kommande vildsvinsjakten får utföras på fastigheterna Biskopstorp 9:1, Slättåkra Kyrkby 1:11 och Styrestad 3:4. Detta uppger Hallands Nyheter.

AKTUELLT

Finsk seger på nordiska mästerskapen

Luleå (JJ) De finska stövarekipagen tog hem segern både individuellt och i lag när Nordiska Stövarmästerskapet arrangerades första helgen i december av Norrbottens läns stövarklubb.

Annonser