Får inte skyddsjaga lodjur

Östersund (JJ) Njaarke sameby har fått avslag på sin ansökan om att skyddsjaga lodjur inom samebyns vinterbetesmarker, rapporterar Östersundsposten.

Samebyn hade ansökt om att få skjuta fyra lodjur kring Suljätten i Kall. Det rör sig om en hona med tre årsungar som specialiserat sig på att ta renvajor. Ett trettiotal vajor har hittats rivna i området.

Länsstyrelsen i Jämtlands län menar i sitt beslut att lodjursstammen i Jämtlands län minskat de senaste åren och att det därför inte finns utrymme för jakt. Inte heller anser de att renskadorna kan ses som allvarliga nog. 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser