Annons
Fångstguide:5 effektiva minkfällor! - Jaktjournalen
Senaste nytt:
Annons
16 år sedan
Fångstguide:5 effektiva minkfällor!
[caption id="attachment_17905" align="alignright"]Trapperfällan, Ihjälfällan, Lazzefällan, Kombifällan, och den kombinerade viltslussen och vippfällan. De fällor som funnits längst på marknaden är Trapperfällan, Ihjälfällan, Lazzefällan, Kombifällan, och den kombinerade viltslussen och vippfällan. De fällor som funnits längst på marknaden är"Lazze, Trapern och ihjäl. Kombifällan och vippfällan är ny tillskott till fällarsenalen.[/caption] Minkens skadegörelse i småviltsamhället har bekräftats i ett otal undersökningar. Resultaten är entydiga, där minken jagas ökar bestånden av markhäckande fåglar. I början är fångsterna goda. Då är det roligt att hålla på och allt är frid och fröjd. Men när stammen och fångsterna går ner, börjar prövningarna.
Under 1990-talet kom larmrapporter från Stockholms skärgård om att fågelfaunan hotades av mink. På öar med mink plundrades över 30 procent av ejderredena, på öar utan mink bara tre procent. Andra arter som minskade kraftigt var tordmule och labb.Från Finland kom nyligen liknande rapporter om andfåglar, bara med den skillnaden att mårdhunden hjälpt minken i plundringen. Detta är bara två av många exempel på minkens skadegörelse i småviltsamhället.Mink finns, mer eller mindre, från Skåne till Treriksröset. Olika områden är olika känsliga, och de drabbade arterna varierar, men mönstret är detsamma.”Rädda sjöfågeln”f2.jpgDen största och mest kända minkkampanjen, ”Rädda sjöfågeln i skärgården”, pågår i Stockholms skärgård. Från 1998 till dags dato har över 10 000 minkar fångats. I början togs mellan fyra och fem minkar per fälla och år, i dag bara omkring en. Att fångstsiffrorna går ner är ett kvitto på att stammen minskat. I Stockholms skärgård ökar nu sjöfågeln och till och med orren har gjort comeback på vissa öar. I dag är fångsten väl utvecklad och spridd. Endast på obebodda öar och kobbar har minken ännu en fristad. Där görs dock tillfälliga fällinsatser och jakter med hund. – Från början använde vi flera typer av fällor, berättar Runo Norlin, eldsjälen i projektet. Trapperfällan fångade bra, enda nackdelen var jobbet med att spika ihop alla lådor. Gävleborgsfällan rostade snabbt och hade en del barnsjukdomar, därför gick vi mer och mer över till Ihjälfällan, en genomgångsfälla som säljs komplett, färdig för utsättning. Sammanlagt har vi köpt omkring 2 000 Ihjälfällor, 100 Trapper -90 och 50 Gävleborgsfällor. Numera kompletterar vi med 100 Ihjälfällor per år, för att ersätta fällor som går sönder eller tas av vågorna. Fångsten sker mest i obetade genomgångsfällor. Ibland slängs lite fisk runt omkring eller en näve solrosfrön in i fällan. Frön lockar sork som i sin tur lockar mink. Det verkar som om hanarna lättast går i fällor. Därför bör fällfångsten kombineras med grytjakt för att även decimera honorna. En viktig anledning till kampanjens framgång är att Runo och hans medarbetare lyckats föra ut budskapet om nyttan av viltvård. Från landstinget fick man 100 000 i bidrag första året och av länsföreningen har man sammanlagt fått mer än 200 000. Det mesta av pengarna har naturligtvis gått till inköp av fällor som sedan utlånats till fångstmännen eller sålts till reducerat pris.Man kunde ju tänka sig att svinnet och vandaliseringen av fällor skulle vara stor i ett område som Stockholms skärgård. Men så är det inte alls, berättar Runo. Det var några incidenter i början, men nu röner vi stor uppskattning, inte bara bland jägare utan även från naturvänner, båtfolk och fritidsboende. Våra lokala medier har också hjälpt oss att föra ut information.Fångst i fjällnära skogHans Månström, Duved, med sin version av Trapper 90I västra Jämtland, mer är 60 mil från Stockholms skärgård, bedriver Hans Månström mink- och mårdfångst i fjällnära skogsområden.– I den här karga miljön, 600 meter över havet, finns ingen större population av mink. De är ganska sårbara och flyttar också från fjället ner i skogslandet på vintern. Minken är relativt lättfångad och i början tog jag ganska många. Men efter ett par år var det nästan inga kvar och nu håller jag efter invandrarna, säger Hans.Till skillnad från de flesta andra använder Hans inte genomgångsfällor vid minkfångst, utan betade Trapper-90.– Att sätta fällan på en flotte är bra, då klarar du dig med en fälla, annars behövs oftast en på varje sida av bäcken. Andra bra ställen är under bryggor och i båthusgrunder. – Men det enklaste, och det jag använder mest, är att sätta fällan på en lång bräda som sticks ner i vattnet. Brädan blir en svagt sluttande uppgång för minken. Betet, torkad havsfisk som jag får från Norge, placeras i en specialbyggd, perforerad låda av rostfri plåt. Saltvattensfisk håller sig bättre och luktar starkare än vår sötvattensfisk, och plåtlådan håller ute sorkarna. Innan knippet av torrfisk läggs i beteslådan bankar jag på det med yxan för att öka doftavgivningen.(Ett alternativ, för den som inte får tag på fisk från Västerhavet, kan vara hårdsaltad sötvattensfisk.)– En viktig predator på fjället som ofta glöms bort, och som numera är fridlyst, är hermelinen. Första året fångade jag 32 hermeliner här uppe, berättar Hans. Och jag har ett skrämmande exempel på hermelinens framfart som rovdjur från en norsk jakttidning.En fiskare vid en fjällbäck såg en hermelin släpa in en ripa i ett stenskravel och fann i gömman även en del ripägg. Två veckor senare passerade fiskaren samma ställe. I hermelinens förråd fanns då, förutom fåglar, 138 ripägg och ett icke föraktligt antal ägg från andra arter som inte kunde artbestämmas!Trögt i börjanIbland kan det vara bra att sätta slagfällan i en större låda, där även en luktåtel kan placeras.Vojakkala viltvårdsområde, i Tornedalen, deltog för några år sedan i en viltvårdstävling där uppgiften bland annat var att göra en fångstplan för jaktmarken. Jägarna i Vojakkala gjorde inte bara en plan, de omsatte även planen i praktiken. Området delades in i tre delar med ansvariga för varje område. Fångstplatserna, för obetade genomgångsfällor med styrhinder, byggdes gemensamt så fort vårvattnet sjunkit undan. Tillsynen av fällorna delades upp mellan jägarna och i slutet på varje slinga sattes en postlåda där uppgifter lämnades om vem som hade varit där och vad som hänt på sista vittjningen. Målet på 50 minkar, som sattes av jaktledaren Eskil Lugnet, tyckte de flesta var orealistiskt. ”Så många minkar finns inte i hela byn.” Den 1 augusti spändes fällorna och en spännande tid började. Till en början såg det ut som om tvivlarna skulle få rätt. Under första veckan fångades två minkar. Sedan blev det stopp. Det dröjde ända till mitten på september innan minkarna åter började gå i fällorna, och innan säsongen var slut hade 48 stycken fångats. Den vedertagna ”sanningen” att minken är lättast att fånga i början på säsongen stämde inte den här gången. En misstanke som bekräftades var att minkföryngring också sker i små skogsbäckar, även om de flesta ägde rum i älven och de större vattendragen. Resultatet av kampanjen lät inte vänta på sig. Nästkommande andjakt blev den bästa på närmare 20 år.Håll ut!Vare sig fångsten sker i stor skala, som i Stockholms skärgård, eller enskilt som hos Hans Månström, eller inom ett viltvårdsområde som i Vojakkala, gäller samma sak. I början går fångsten bra, sedan kärvar det. Svårigheten är att inte se minskande fångster som ett misslyckande, utan orka fortsätta. För det är nu det egentliga arbetet börjar. Då får man, som Hans Månström säger, visa om man är fångstman eller inte. Du måste lära dig: • att jobbet i fortsättningen blir bortplockande av minkar som vandrar in eller enstaka kullar som föds. • att orka se tomma fällöppningar och orörda snöytor. • att hitta lösningar åt de individer som väljer att gå förbi fällan.LevandefångstfällorFällor för levandefångst har tillverkats i århundraden och finns i en mängd varianter. Av omkring 30 godkända minkfällor är flertalet av den typen. I praktiken är det dock nästan bara slagfällor som används. Skälet är självfallet att levandefångstfällor måste vittjas två gånger per dygn. För minkar som vägrar gå in i slagfällor kan dock en traditionell lådfälla vara lösningen. Genomsikten är god och utrymmet som ska passeras är ”rent och luftigt”. Det är tillåtet att bygga egna fångstredskap av alla slag om materialspecifikation och byggbeskrivning följs. Dessa uppgifter brukar länsjaktvårdsföreningarna kunna hjälpa till med. Slagfällor Valet av slagfälla handlar mycket om tycke och smak. Ofta är det som med hundraser, man blir fast i den man börjar med. Det går inte att säga att en fälla fångar bättre än en annan eftersom valet av plats och utsättningen/ arrangemanget har störst betydelse. Oberoende av vilken av de här presenterade fällor du väljer kan utebliven fångst inte skyllas på fällan. De här valda fällorna finns i en mård- och minkvariant, med 90 respektive 70 mm ingång. Alla har säkring, eller spänns från utsidan, så att de kan gillras utan risk att slå sönder fingrarna. Ihjälfällan för mård har en ingång, medan minkversionen är av genomgångstyp. Mårdversionen kan dock förses med 70 mm ingång. Både Trapperfällan och Lazzefällan kan användas som enkel- respektive genomgångsfälla, beroende på hur trampplattor och ingångshål görs. Med samtliga följer också byggbeskrivningar och en del utsättningstips. I en del fall går det att köpa enbart slagmekanismer och bygga lådorna själv. Den mest exklusiva och mest hållbara lådan ger den gula och bruna formplywooden, som kostar omkring 100 kronor per kvadratmeter. Obehandlad byggplywood kostar cirka 40 och oljehärdad board drygt 20 kronor per kvadratmeter. Ihjälf5.jpgLängd 730 mm (inklusive skyddstunnlar), bredd 135 mm, höjd 210 mm. Vikt 4,9 kg. Trampavgillrad genomgångsfälla med två ingångar, avsedd att gillras på marken. Rostfri. Säkring. Pris: 350 kronor. Finns även som byggsats (tekniska delar, plus byggbeskrivning) för 250 kronor.Hemsida: www.ideverkstaden.com. Tel: 0910-72 20 59. Trapperfällanf6.jpgLängd 700 mm, bredd 160 mm, höjd 250 mm. Vikt 5,3 kg. Rostfri utom fjädrarna. Säkring. Gillret löst och kan enkelt flyttas mellan olika fångstplatser medan lådorna får stå kvar. Pris: Slagmekanism 265 kronor. Reservfjädrar 40 kr per par.Hemsida: www.allmo.nu. Tel: 0911-682 29.Kombifällanf7.jpgLängd 360 mm, bredd 160 mm, höjd 210 mm. Vikt 3,5 kg inkl skyddstunnel och spännskaft.Slagfälla byggd på Vålsjögillret. Fällan spänns från utsidan och är ensam om finessen att avgillringens hårdhet justeras med en skruv. Säkring.Pris: 425 kronor per styck vid köp av 10 fällor.GS Maskiner, Börje Sundqvist Grytvägen 27, Boden. Tel: 0921-121 06, 070-300 26 73.Lazzefällan Lazzefällanf8.jpgLängd 450 mm, bredd 190 mm, höjd 220 mm. Vikt 3,0 kg. Galvaniserad, rostfria fjädrar. Pris: Giller 230 kronor. Fjädrar 50 kronor.E-post: lazze.sandberg@lulea.mail. telia.com. Tel: 0924-500 88.Vippfälla/Viltslussf9.jpgLevandefångstfälla. Längd 600 mm, bredd 130 mm, höjd 150-300 mm. Vikt 3,9 kg. Pris: 350 kronor per styck vid köp av 10 fällor. Samma tillverkare som Kombifällan.Minken (Mustela vison) KombiburenLevandefångstfälla. Hopfällbar bur av rostskyddat galler. Längd 530 mm, bredd 380 mm, höjd 380 mm. Vikt 5 kg. Pris: 400 kronor per styck vid köp av 10 burar. Samma tillverkare som Kombifällan. VålsjöfällanNy genomgångsfälla enbart för minkfångst byggd på Vålsjögillret finns också att beställa hos Per-Erik Brolin, Vålsjö 5434, 820 40 Järvsö. Tel: 0651-421 91, 070-639 48 53. (Presentation senare på JJ:s utrustningssidor) Fakta:Minken är ett mårddjur som härstammar från Nordamerika och som pälsdjur fördes till Europa. Från farmer började minkar rymma på 1930-talet och de har i dag bildat vilda bestånd i praktiskt taget hela landet.Längd: 50-70 cm, hanen större än honan.Vikt: 0,5-1,7 kg.Färg: Vanligen mörkbrun med vitt under haka och hals, men andra färgvarianter kan förekomma beroende på nära släktskap med farmade individer.Biotop: Sjöar och vattendrag.Reproduktion: Parning i februari-april, 4-6 ungar föds i maj/juni i någon hålighet vid strandkanten och dediar i fem veckor. Börjar följa honan vid 6-8 veckors ålder.Täthet: Revirstorlek 1-5 km strandlinje. Flera honor kan finnas inom ett hanrevir. Vintertid koncentreras aktiviteten.Föda: Fisk, kräftor, sjöfågel (mest ungar), vadare samt smågnagare. Samlar förråd.Spillning: 0,5-1 cm grov spetsig korv som kan innehålla skalrester och fiskben. Vid köttdiet mörk. Frän svavellukt.Spår och spårtecken: Parspår, hoppspår med 30-60 cm mellanrum. Avtryck av trampdynorna. Kanor i utförslöpor i djupsnö. Ätspår: Kräftskal med mera. Text och foto: KJELL BRÄNNSTRÖM Jaktjournalen maj 2006

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Missa inga nyheter!

      Prenumerera på vårt nyhetsbrev
      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!