Jaktnyheter

Fälltillverkare fick rätt men ersätts ändå inte av staten

Fälltillverkaren Evald Hellgren fortsätter sin kamp om upprättelse.
Evald Hellgren stämde staten sedan Naturvårdsverket felaktigt dragit in tillståndet för hans fälla Sinkabirum. Nu har tingsrättens dom fallit och Evald ersätts inte trots att rätten medger att fel begåtts.
Rättsprocesserna har varit många och dyra för fälltillverkaren Evald Hellgren, Örträsk. Företaget har ruinerats trots att både Kammarrätten och nu Tingsrätten meddelat att Evald haft rätt. Processen har sin upprinnelse när Naturvårdsverket 2013 sedan drog tillbaka Evald Hellgrens tillstånd för fällan Sinkabirum. Evald överklagade då beslutet och fick till slut rätt i Kammarrätten. Justitiekanslern ville inte hjälpa honom utkräva ersättning och istället företrädde Centrum för rättvisa honom i fälltillverkarens kamp om ekonomisk upprättelse.

Kommer överklaga

I går meddelade Stockholm Tingsrätt domen och de medger att Naturvårdsverket agerat felaktigt, men att detta inte kan betecknas som såpass allvarligt att Evald har rätt till ersättning. Centrum för rättvisa kommer nu överklaga tingsrättens dom till hovrätten eftersom de anser att detta är en viktig principfråga. – Evalds mål är av stor principiell vikt eftersom rättssäkerhetsprincipen om att gynnande beslut ska stå sig inte är värd något om myndigheter lättvindigt kan återkalla tillstånd utan att den enskilde får ersättning för sin skada. När myndigheter inte lever upp till vad den enskilde måste kunna förvänta sig bör staten göra rätt för sig. Det ska inte krävas att myndighetens fel är ”uppenbart” för att skadestånd ska utgå, sa Johannes Forssberg, jurist på Centrum för rättvisa i en tidigare intervju.