Jaktnyheter

Fäller i snitt drygt sju rovdjur om året på skyddsjakt

Enligt länsstyrelsens personal i Dalarna är björnstammen så pass stor att både skyddsjakt och licensjakt kan bedrivas parallellt. Foto: Gettyimages.
Enligt Dalarnas Tidning har det mellan 2008 och 2018 fällts 44 vargar, 26 björnar, tre lodjur och en järv på skyddsjakt i länet. Majoriteten av djuren har fällts i renbetesområden.
Tidningen har gått igenom länsstyrelsens statistik för de senaste tio åren och konstaterar att rennäringen är det som först och främst drabbas av rovdjuren och får skyddsjakt beviljad av länsstyrelsen. I sammanställningen Dalarnas tidning gjort ingår också rovdjur som fällts med stöd av paragraf 28. – De klart flesta vargar som fällts på enskilt initiativ har fällts vid jakt med hund. Toppen 2013 var då lagstiftningen ändrats, så dessa fall inte skulle anmälas direkt till polis, utan först till länsstyrelsen, säger rovdjurshandläggare Lena Berg på Länsstyrelsen. I år har hittills två björnar fällts under skyddsjakt i Dalarnas län. Inga andra rovdjur har fällts.