Fällde björn för Rasmus hundar

Emil Gustafsson och Rasmus Boström tillsammans med den fällda björnhannen och plottarna Mack och Oryx. Sveg (JJ) Alldeles nyss fälldes en björnhanne på 103 kilo för Rasmus Boströms plotthund Oryx och Remir Olsens plotthund Mack.

Emil Gustafsson, Sveg lyckades fälla björnen efter bra hundarbete av Rasmus Boströms plotthund Oryx och Remir Olsens plotthund Mack.

Rasmus jagade på Storsvedjevallens marker utanför Sveg. Hundarna drog i väg med björnen in på grannmarken och Emil Gustafsson som jagar i Brickans jaktlag kunde gå in och skjuta den på ståndskall.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser