Facebookgrupper överklagar jakt på lodjur

Luleå (JJ) Två Facebookgrupper har överklagat sju länsstyrelsers beslut om licensjakt på lodjur under mars. Förvaltningsrätten i Luleå har gett dem rätt att överklaga jaktfrågor.

De två grupperna heter Ja till varg respektive Bevara våra lodjur. De har 6 663 respektive 5 042 medlemmar.

Inför förvaltningsrätten uppträder de tillsammans under namnet Nätverket lo och varg.

Svenska Jägareförbundet har invänt att nätverket inte är någon juridisk person och därför inte borde få talerätt.

Nätverket har försökt agera i jaktfrågor tidigare när Naturvårdsverket var den instans man överklagade till. Den gången avvisades nätverket eftersom de inte var en juridisk person.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser