Jaktnyheter

Få älgkalvar överlevde en sommar – forskarna misstänker att björnar tog dem

Björnar misstänks ha tagit många älgkalvar i brandområdet i Hälsingland under sommaren 2020. Foto: Gettyimages, montage

Endast 13-17 procent av älgkalvarna i brandområdet i Hälsingland överlevde fram till jakten år 2020. Forskarna misstänker att björn tog många kalvar.
- Vi vet inte säkert - låg kalvöverlevnad kan bero på andra orsaker i kombination med predation, säger älgforskaren Göran Ericsson, professor vid SLU i Umeå.

"}}

Sommaren 2018 härjades skogarna i Kårböle i Ljusdals kommun av kraftiga skogsbränder. Älgforskarna ville studera hur bränderna påverkar älgstammen och märkte 18 älgkor inom områden som omfattar totalt cirka 90.000 hektar.

– 17 kor födde kalvar våren 2020. Vi uppskattar att mellan 13-17 procent av kalvarna överlevde under sommaren, säger Göran Ericsson.

Göran Ericsson

GPS-studier

Man misstänker att 14 kalvar blev rovdjursdödade – och att det framför allt var björnar som tog dem.

– Vi studerade rörelsemönstret på kornas GPS-sändare I de fall vi såg att de förflyttade sig snabbt från en plats och sedan återvände till platsen efter en tid, misstänker vi rovdjurspredation, säger Göran Ericsson.

Men studien är osäker i sitt resultat. I många fall hittade man inga rester efter de små kalvarna. Det går heller inte att utesluta att vargstammen, som är stark i Hälsingland, också ligger bakom kalvdödligheten i studieområdet.

– Det finns två vargrevir där, Prästskogen och Skrockmyren, men de överlappar dåligt med brandområdet. Vi diskuterar just nu med vargforskare för att kunna göra studier i ett område där det finns både björn och varg, säger Göran Ericsson.

Slumpen?

Han menar att det inte går att dra några långgående slutsatser efter en sommar.

– Det fanns inte så mycket vegitation i brandområdet sommaren 2020 och ibland är slumpen en vän och ibland en fiende. Här har vi funnit belägg för omfattande predation men den kan mycket väl variera från år till år. Just den här sommaren kan den låga kalvöverlevnaden ha sin grund i andra orsaker också, säger Göran Ericsson.

Han vill inte avslöja hur det gått hittills för kalvarna som föddes våren 2021

– Hur resultatet ser ut för i år ska vi sammanställa när vi får in alla rapporter från älgjakten. Det får bli en ”cliffhanger” till lite senare i år, säger Göran Ericsson.

Hur påverkar ert forskningsresultat älgjakten?
– Ett enskilt år spelar inte så stor roll. Det avgörande är som kalvöverlevnaden blir så här låg fler år i rad. Då måste man ta hänsyn till det vid avskjutningen av vuxna hondjur, säger svarar Göran Ericsson.